I vedtektene for Kulturprisen heter det at prisen skal tildeles enkeltpersoner, foreninger eller institusjoner som har gjort en særlig fortjenstfull innsats for kommunens kulturliv, innenfor det utvidete kulturbegrepet.
Kulturprisen består av en gavesjekk på kr 10.000,- og et diplom laget av Alvin Jensvold.

Bardu Røde Kors med Øystein Figenschau som leder, startet innsamling til barnehjem i Russland. Han har også vært involvert i prosjekt i Masindi i Afrika. Da reiste han både til Russland og Afrika for ved selvsyn, å følge prosjektene der.

Øystein fikk Bardu Røde Kors til å starte en krise- og omsorgsgruppe som en av de første i landet. Han har vært en god pådriver for å få Bardu kommune til å utarbeide en krise- og beredskapsplan. Han er medlem av det kommunale kriseteamet.

Han startet også opp ”Treffpunkt” for flyktningkvinner og barn på Røde Kors -huset. Han organiserer aktiviteter som handleturer, skuterturer og fisketurer for flyktningfamiliene, noe som gir dem verdifulle opplevelser og kjennskap til det norske samfunn. 
 


De andre foreslåtte kandidatene var:
Istindguidan, Bardu kirkeforening, NMK, Bardu, Ellen Spets, Magnar Hansen,
Anjelika Avsioukevitch

TIDLIGERE PRISVINNERE:
Kulturprisen ble delt ut første gang i 1991 og ble siden delt ut årlig til og med 1997. Neste tildeling var i 2000. Deretter har Kulturprisen blitt utdelt årlig, til sammen 19.ganger. 

Gudleiv Øverås (1991), Bodil Nyhus (1992), Roald Utgård (1993), Eivind Steien (1994), Per Årnes (1995), UL Freidig (1996), Inger Livelten (1997), Bardu Musikkforening (2000), Fred Børre Lundberg (2001), Halvor Eggen (2002), Ernst Hansen (2003), Bodil og Ola Haugli (2004), Tove og Rolf Hansen (2005), Inger Heimdal (2006), Bardu IL (2007), Per Midttun (2008), Anders Hoffmann (2009), Ester og Jon Sneve (2010) og Bardu korforening (2011).


Prisen vil bli delt ut på Bardu Musikkråds Høstkonsert søndag 28.oktober kl. 17.00

Kontaktpersoner:
Bardu kommune: Knut Eide, leder OMS, tlf. 955 52 237
Prisvinner: Øystein Figenschau, tlf.: 950 36 259