I vedlegget ligger en oversikt over sosiale møteplasser  i Bardu kommune:

Oversikt over sosiale møteplasser.pdf

NB! Dersom du vet om tilbud som ikke står oppført i denne oversikten, vennligst gi beskjed til folkehelsekoordinator på tlf: 474 62 859, eller e-post: frisklivssentralen@bardu.kommune.no