Husk å ta med legitimasjon når du forhåndsstemmer. Ta også med valgkort selv om dette ikke er noe krav. Valgkortet vil gjøre det enklere å få avgitt stemme.

Sametingsvalget
Velgere som bor i Bardu og som vil stemme til sametingsvalget kan kun forhåndsstemme. Velger må stå i samemanntallet. Du må derfor avgi stemmen i god tid. Også her må velger ta med legitimasjon og evt valgkort.

Tid og sted for forhåndsstemmegivning
Du kan forhåndsstemme alle hverdager mellom kl 0800 og 1500 på biblioteket på kommunehuset. Er biblioteket stengt, må du henvende deg i ekspedisjonen. Det kan forhåndstemmes fram til 6. september.