Retten til barnehageplass:
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august og som har søkt om plass til hovedopptaket har rett til barnehageplass fra nytt barnehageår det året det søkes om plass. Barnet har rett til barnehageplass i den kommunen det er bosatt i.

I den grad det fortsatt er ledige plasser blir også yngre barn tildelt barnehageplass. 

Bardu kommune har følgende barnehager:

Barnehage Antall avdelinger pr barnehage
Barnas Hus (inkl Nøtteliten) 3
Fageråsen 3
Seterveien 4
Sponga 3
Nedre Bardu 2
Øvre Bardu 2
Fredly 1

Alle barnehagene tar imot barn fra 0 – 6 år. 

Det søkes elektronisk her. Orientering om barnehagetilbudet og vedtekter fås ved henvendelse til Bardu kommune, i barnehagene og her.