Små duppeditter ser uskyldige ut, men når de blir avfall, kan de føre til forurensning i miljøet. Derfor samler vi inn små elektriske apparater for seg selv og sender disse videre til egnet behandling.

Operasjon duppeditt er en nasjonal og lokal kampanje for innsamling av EE-avfall. Målet for kampanjen er å bygge kunnskap om EE-avfall samt sette innsamlingsrekord for småelektronikk.

Les mer til på http://www.operasjonduppeditt.no/

Grovavfallsinnsamling i Bardu på følgende dager og steder:

 

Mandag 5/10-09  Nedre Bardu fra Målselv grense til Setermoen. 

Tirsdag  6/10-09  Østerdalen og Sørdalen. 

Onsdag 7/10-09 Salangsdalen fra bones via Leirbekkmo til Setermoen.

 

Vi tar i år jern og annet grovavfall ikke hvitevarer. 

Jern og metaller adskilles fra det øvrige grovavfallet.

 

Enheter må ikke være større eller tyngre enn at de kan lastes for hånd, Større enheter må leveres av abbonenten på avfallsplassen.