Planforslaget er lagt ut på www.bardu.kommune.no og på Bardu kommunehus. Frist for å komme med uttalelser er satt til 10.02.10.

Eventuelle uttalelser sendes postmottak@bardu.kommune.no eller Bardu kommune, avd. Plan&Utvikling, Pb. 401, 9365 BARDU.