Kartportalen har også kobling mot en database for arealplaner hvor det ligger detaljert informasjon om de enkelte planer.  Under karttypen reguleringsplaner er det en egen kartbase for planer under arbeid. Her vil det for eksempel finnes arealplaner som er ute til offentlig høring.
Mulighetene for navigasjon i kartportalen er mange. Sentralt for navigasjon er funksjonen Søk – hvor det finnes flere muligheter for oppslag i kartet.

Til kartportal