Dette er en permanent ordning, men avgrensning med steiner o.s.v har et midlertidig preg i første omgang. I løpet av høsten vil vi detaljplanlegge holdeplassen, og vi vil gjerne ha synspunkter på utformingen.

Alle bussene stiller seg med fronten sørover og kjører ut på Molundveien nærmest kommunehuset. Det er den løsningen som gir best sikt. Samtidig blir døren på bussene å peke mot parkeringsplassen og drosjeholdeplassen.

Det synes naturlig å plassere et leskur mellom bussholdeplassen og drosjene/parkeringsplass, men det vil vi komme tilbake til.

Vi er opptatt av at tilgjengeligheten til kollektiv transport skal bli best mulig for alle. Vi arbeider også for bedre informasjon om ruter og forsinkelser.