Utfordringen er at viruset er ekstremt smittsomt, og man blir ikke immun etter å ha hatt sykdommen, man kan smittes på nytt. Man blir smittet ved kontakt med viruset via mat og vann som inneholder virus, eller ved kontakt med mennesker som er smittet. Det smitter etter at man har tatt på steder med virus etter at en smittet person har tatt på dette. Typiske steder er dørhåndtak, telefoner, lysbrytere, blandebatteri osv.

Det tar 12-48 timer fra man er smittet til sykdommen gir symptomer. Personen er smittsom i denne tiden. Symptomene varer i 2-3 dager, og så er man smittsom inntil 48 timer etter siste symptom, (siste oppkast eller diare). Syke barn og helsepersonell bør holde seg hjemme 2 døgn etter siste symptom.

Hvordan unngå å bli syk?
Det er viktig med god hygiene. Vask hendene godt med såpe og vann. Det holder ikke å bruke sprit, viruset tåler sprit og overlever spritdesinfeksjon. Ved god håndvask med såpe og vann får man mekanisk fjernet viruset. Det er viktig å holde badet og kjøkkenet rent, husk håndvask før du spiser og etter toalettbesøk. Når viruset har kommet på institusjoner må man sette i verk strenge tiltak for å bli kvitt det. Pasientene er også mer sårbare ved denne typen infeksjoner. Derfor har vi stengt Barduheimen for besøkende for å begrense smitten. Ved spørsmål kan avdelingene kontaktes: Sone Øvre: 47 45 70 17, Sone Nedre: 77 18 55 60, Sone Sentrum: 77 18 55 61.

Kilde: Lommelegen, folkehelseinstituttet