På møtet vil Statnett orientere om prosjektet. NVE vil orientere om saksbehandlingen av søknaden.

Søknaden er lagt til offentlig ettersyn i Bardu kommune og er tilgjengelig på www.nve.no/kraftledninger. For nærmere opplysninger kontakt NVE ved Frode Johansen på telefon 22 95 91 76.

Merknader til søknaden sendes Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo eller elektronisk til nve@nve.no innen fredag 29. oktober 2010.