Kontaktinformasjon:
Besøksadresse: Altevannsveien 7
Postadresse: Boks 23, 9365 Bardu
Telefon: 55 55 33 33
Telefaks: 77 28 52 41
e-post: nav.bardu@nav.no

Åpningstid: 
Publikumsmottak 10:00 – 14:00. Onsdager stengt for drop-in-henvendelser i publikumsmottak. Ved søknad om krisehjelp ring 55 55 33 33.

Samordna tilbud:
NAV-kontoret er utformet slik at du kan/skal løse mange oppgaver selv, og på våre sider  www.nav.no finner du mye informasjon og muligheter til å:
• Registrere deg som arbeidssøker
• Lete etter ledige jobber
• Bestille helsetrygdkort
• Bytte fastlege
• Utføre pensjonsberegninger m.m

Sosiale tjenester:
NAV-kontoret gir råd og veiledning og økonomisk sosialhjelp. I tillegg gir NAV gjeldsrådgivning etter individuell vurdering av henvendelse. Du kan i denne forbindelse også gjøre mye selv ved å få tilsendt en selvhjelpspakke fra NAV, eller du kan ta kontakt med 800GJELD (80045353)
Vi har egen ruskonsulent som jobber med særlige tiltak overfor rusmiddelmisbrukere og deres familier. Ruskonsulenten gir støttesamtaler, råd og veiledning, og kan henvise til rusmiddelbehandling til de som ønsker det.
NAV kommune jobber med avlastning for barn og unge med spesielle behov, og til familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver.

NAV som samfunnsaktør:
NAV skal være en samarbeidspartner og pådriver for å inkludere flere i arbeid og samfunn. Arbeidsgivere, leger, partene i arbeidslivet, brukerorganisasjoner og andre aktører har betydelig kompetanse som er viktig for NAV. På samme måte er våre metoder, verktøy og kunnskap også viktig for dem.

God kontakt med arbeidsgiverne er nødvendig dersom vi skal lykkes i å få flere i arbeid og færre på passive stønader

• Arbeidsgivere med rekrutteringsbehov kan registrere ledige stillinger på www.nav.no eller melde det inn til oss.
• Vi kan gi råd og veiledning i oppfølgingen av bedriftens ansatte for å motvirke sykefravær og utstøting fra arbeidslivet.
• Vi har et bredt spekter av virkemidler og tiltak for å beholde personer i arbeid eller for å gi innpass i arbeidslivet.