Bardu kommune
 • Visning:
 • testbilde
  testbilde 2

  Næringsvennlig region - informasjon om prosjektet.

  En av de viktigste oppgavene for det offentlige er å legge til rette for vekst og utvikling i næringslivet. Kommunene Bardu, Gratangen, Lavangen og Salangen er nå i ferd med å gjennomføre en forstudie - Næringsvennlig region – som skal bidra til å utvikle og forbedre næringsutviklingsrollen og tilretteleggingen for næringslivet på regionalt og kommunalt nivå.

  Forstudiet eies av alle de fire kommunene, og ordførerne utgjør styringsgruppa.

  I denne sammenheng vil kommunene kartlegge hvor godt de offentlige tjenestene fungerer overfor næringslivet, med mål om å identifisere forbedringsområdene.

  For øyeblkket pågpår ulike undersøkelser (questback og intervjuer) rettet mot flere målgrupper innenfor de 4 kommunene. Målgruppene er politikere i folkevalgte organer, næringslivet og kommune administrasjonene innenfor de 4 kommunene.

  Svarene fra undresøkelsene danner grunnlaget for en anbealt strategi for næringsutviklingsarbeidet videre. Svarene bidrar til å sette bedriftene og næringlslivet i sentrum for den framtidige offentlige næringsutviklerrollen. Således er det næringslivets egne behov som skal står i fokus.

  For mere informasjon om prosjektet næringsvennlig region.(Klikk her) for å laste ned presentasjon.

   

  Toralf Heimdal                                                                                                  Eva Ottesen        
  Ordfører Bardu                                                                                                 Ordfører Gratangen

  Bernhardt Halvorsen                                                                                       Sigrun W. Prestbakmo
  Ordfører Lavangen                                                                                          Ordfører Salangen

  Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut