Særlig utsatt er:  
- Gravide
- Voksne og barn med:  
  o Kronisk luftveissykdom  
  o Kronisk hjerte- og karsykdom  
  o Nedsatt forsvar mot infeksjoner  
  o Diabetes type 1 eller 2  
  o Kronisk nyresvikt eller leversvikt  
  o Kronisk nevrologisk sykdom eller skade  
  o Personer med svært alvorlig fedme  

Mer informasjon finnes på www.pandemi.no. Har du spørsmål – ring pandemitelefonen 81555015

Vaksinasjon i Bardu:
Tirsdag 3.11. og onsdag 4.11. kl. 9-15 ved Bardu Helsestasjon. Pris kr 50,-.

For mer informasjon om vaksinasjon, kontakt helsesøstrene på telefon 77185514 eller 77185530

NB: De som ikke tilhører risikogruppene vil få tilbud i neste runde når mer vaksine er tilgjengelig.