Forhåndstemmegivning
Den 10. august startet den ordinære forhåndsstemmegivningen. Dette medfører at du kan stemme her i Bardu selv om du er manntallført i en annen kommune. Husk at stemmen må rekke å nå frem til hjemkommunen din innen valgdagen.
Du bør derfor være ute i god tid. Du kan forhåndsstemme helt fram til og med 9. september og i Bardu kan du forhåndsstemme ved Bardu folkebibliotek på kommunehuset.
Åpningstidene for forhåndstemmegivningen er kl 0900 til 1500 alle hverdager. I tillegg er biblioteket kveldsåpent tirsdager og torsdager til kl 1900.

Stemme hjemme
Syke og uføre kan sende søknad til kommunen om å få stemme hjemme. Frist for søke om dette er 1. september.

Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i landet. Du kan bare stemme én gang. Har du fått valgkort, ta det med. Du trenger ikke valgkortet for å stemme, men det sparer deg for tid.
Husk å ta med legitimasjon!