Samtykke betyr at du er informert om hvilke registre Husbanken henter opplysninger fra, og underskriver på at Husbanken kan innhente, lagre og bruke disse opplysningene.

Husbanken har sendt ut brev med skjema til alle som mottar bostøtte i november. Dette er et forhåndsutfylt skjema, hvor alle er listet opp som Husbanken trenger underskrift fra. Alle som er listet opp må skrive under skjemaet før det returneres til Husbanken.

Av ulike årsaker har ikke alle bostøttemottakere mottatt dette brevet med skjemaet. Husbanken har nå i desember sendt ut purring med et nytt skjema til alle som ennå ikke har returnert skjemaet.

Vi minner om at alle som ikke har sendt inn et slikt maskinelt utfylt skjema med underskrifter, må gjøre det innen 22. desember 2012.

Hvis du ikke gjør dette, kan ikke Husbanken behandle søknaden din for januar 2013. Du vil da få et vedtak i februar 2013 som sier at søknaden din er avvist. Hvis du fortsatt ønsker å søke bostøtte i 2013, er det derfor viktig at du returnerer skjemaet med alle underskriftene innen fristen.