Det er fortsatt fare for lokale oversvømmelser som følge av isgang/isoppstuving i mindre elver og bekker, tele i bakken og is og snø som delvis tetter bekkeløp, grøfter, rør, sluk og andre avløpsveier. I sørlige deler av Nordland er det mindre is, og faren for oversvømmelser er derfor mindre der.

Det er noe usikkerhet knyttet til nedbør- og temperaturprognosene. Høyere temperatur og mer nedbør enn prognosert kan forverre situasjonen. Lavere temperatur og mindre nedbør vil redusere faren for oversvømmelser.

Dersom situasjonen ikke endrer seg vesentlig, vil det i denne omgang ikke bli sendt flere oppfølgende meldinger fra NVE.