Hvem: Kvinner i Bardu kommune født 1943-1962
Når: 7. januar - 14. februar 2013
Hvor: ved Barduhallen

Dersom det er behov for tilleggsundersøkelser, vil kvinnene bli innkalt til Brystdiagnostisk senter på UNN.

Brystkreft
Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner i Norge, og utgjør i dag om lag 23 prosent av alle krefttilfeller hos kvinner. I år 2009 fikk 2745 kvinner diagnosen. Mammografiprogrammet oppdager om lag 1000 nye brystkrefttilfeller per år, de fleste i et tidlig stadium.

Mammografiprogrammet
Mammografiprogrammet er det offentlige tilbudet til kvinner i alderen 50-69 år om mammografi annethvert år. Tilbudet gis i tråd med internasjonale anbefalinger. Regelmessig mammografi er idag den viktigste metoden for å oppdage svulster i et tidlig stadium. Tidlig oppdagelse gir ofte bedre overlevelse, og øker sjansene for mer skånsom behandling.

I Mammografiprogrammet kvalitetssikres tilbudet ved at alle bilder tydes av to røntgenleger. Dersom brystkreft oppdages, er rutinemessig oppfølging sikret ved det brystdiagnostiske senteret.

Programmet er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Kreftregisteret, Statens strålevern, Nasjonalt folkehelseinstitutt og helseforetakene. Målsettingen for programmet er å redusere dødeligheten av brystkreft blant kvinnene som inviteres. Oppmøtet i Mammografiprogrammet er om lag 76 prosent på landsbasis. I forrige runde møtte 84 prosent av kvinnene fra Bardu kommune.


For mer informasjon
Leder Mammografiprogrammet, overlege Berit Damtjernhaug, tlf 22 45 13 00, mammografi@kreftregisteret.no og  www.kreftregisteret.no