Hvem er Løkta for?
• Den enkelte kommune i Midt-Troms, herunder helse- og sosialrelaterte virksomheter og resultatenheter, helse og sosialadministrasjon, politisk og administrativ ledelse.
• Helse og sosialpersonell i Midt-Troms som arbeider i eller på oppdrag fra den kommunale helse- og sosialtjenesten eller i den desentraliserte spesialisthelsetjenesten.
• Pasienter og tjenestemottakere av helse og sosialtjenester i Midt-Troms samt pårørende og brukerorganisasjoner.
Løkta skal forøvrig samarbeide med helseforetak, andre deler av helse og sosialforvaltningen, kompetanse og utviklingsaktører samt frivillige organisasjoner og arbeidstaker-/ arbeidsgiverorganisasjoner.
Løktas oppgaver
• Informasjonsvirksomhet
- opplysning, veiledning, rådgivning, formidling
• Plan- og utviklingsarbeid
- bistand/prosessveiledning i fbm plan-og prosjektarbeid
- initiere til forskning og utvikling
• Nettverksbygging og interkommunalt samarbeid
- initiere og tilrettelegge for fagnettverk
- være arena/møteplass/forum
- videreutvikle samhandlingskultur
Løktas funksjoner
• Være kartlegger
• Være samordner
• Være bestiller
• Være veileder
• Være planlegger og utvikler
• Være tilbyder og leverandør

Kontaktinformasjon:
Postadresse: postboks 46, 9305 Finnsnes
Besøksadresse: Hovbygget, skolegata 4A