Da trailer kjørte utenfor og knakk lysstople ved krysset Åsveien og Vekveveien førte dette til linjbrudd. Hele boligfeltet er mørklagt pga dette.