Dato Område
03.11.09 Lappraen, Solsvingen, Solstien, Toftakerlia
05.11.09 Skogveien/Liveien, Setervann, Haugli
09.11.09 Åsvangjordet, Bjørkveien, Olderveien, Moegga, Tuneveien, Løvliveien
10.11.09 Skogbrynet, Bakkeveien, Bjørkveien/Fageråsen, Parkveien/Vekvedveien
16.11.09  Haugli, Fageråsen 2 og 3, Bergveien/Markaveien

Alle møtene er på Kommunehuset, kommunestyresalen kl 19.30.
Innspill om Kirkeparken og Elveparken gis på møtene for  de forskjellige områdene.
Vel møtt til ei god arbeidsøkt for å skape trivsel der du bor.

Arbeidsgruppa