Seminaret skal bidra til å gjøre innholdet i kommunenes energi- og klimaplanarbeid bedre kjent for kommunenes innbyggere og andre interesserte i våre to innlandskommuner.

Bakgrunn:
Bardu og Målselv utarbeider for tiden kommunevise energi- og klimaplaner. Det er opprettet ei interkommunal styringsgruppe (bestående av to politikere fra begge kommunene samt rådmenn) til å lede arbeidet.

En energi- og klimaplan består av to hoveddeler, en statusdel med grunnlagsmateriale, energistatistikker og prognoser, samt en tiltaksdel med mål og forslag til tiltak for bedre energiøkonomisering og reduserte klimagassutslipp.

Program:
• 19.00   Åpning
• 19.05 – 19.50 Energi- og klimaplanene – status og videre arbeid v/Sweco Norge AS
• 19.50 – 20.10  Kaffepause
• 20.10 - 21.00  Aktuelle tiltak for energiøkonomisering i offentlige så vel som private bygg:  
    - energioppfølging i bygg – metoder og muligheter   v/Ishavskraft
    - varmepumper - erfaringer og innsparingspotensial   v/Mesterteknikk AS
• 21.00   Avslutning

Kontaktpersoner: 
Bardu kommune: Per Åke Heimdal mobil: 48 26 37 70
Målselv kommune: Morten Fredheim mobil: 41 66 97 35

Vel møtt!

Mvh
Styringsgruppa