gronnsak1_400x300
Kurset blir grunnleggende og tar for seg temaer som jordkultur, gjødsling, plantevern og dyrking av kålvekster (kålrot, nepe, hodekål, blomkål osv), gulrot, løk og urter. Kurset omhandler både konvensjonelle og økologiske dyrkningsmetoder.

Påmeldingsfrist er satt til 12. januar og påmelding skjer til Inger Andreassen, e-post: inger.andreassen@tranoy.kommune.no  eller på telefon 77874004 eller 90632390.

Alle som går kurset vil følges opp videre i prosjektet - som varer frem til 2013. Kurset er på 6 samlinger av 4-5 timer og første kursdag er 29 januar 2011, sted blir nærmere annonsert.

Hovedforeleser blir Ragnvald Tollefsen fra Landbruk Nord, men flere forelesere vil delta.  Det planlegges blant annet foredrag med praktisk vinkling fra aktive grønnsaksdyrkere. Kurset er gratis, men man må kjøpe faglitteraturen selv.  Hovedlæreboka blir "Grønnsaksdyrkning på friland" av Gudmund Balvoll.

Vil du se hele kursplanen eller vite mer om prosjektet?  Gå inn på http://gronnsmak.blogspot.com/.