Bardu kommune
 • Visning:
 • testbilde
  testbilde 2

  Kurs i akuttmedisin for leger og annet legevaktpersonell

  Bardu kommune har konsesjonsavtale med Helsedirektoratet for å kunne gjennomføre lovpålagte akuttkurs for leger og legevaktpersonell 
  https://helsedirektoratet.no/akuttmedisin/akuttmedisinforskriften/kurs-i-akuttmedisin

  Link til akuttmedisinforskriften:https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-03-20-231?q=akuttmedisin

  Kurset Akuttmedisin for leger og  legevaktpersonell dekker kravet til klinisk emnekurs i akuttmedisin for spesialiteten i allmennmedisin. Det dekker også kravet til leger og annet personell ved legevaktene som deltar i klinisk pasientrettet arbeid.

  Teoretisk e-lærings kurs:
  Kurset er basert på et e-læringskurs som tas før oppmøte til praktiskkurs. Link til dette finner du her:
  http://uni.no/nb/uni-helse/nasjonalt-kompetansesenter-for-legevaktmedisin/nettkurs-i-akuttmedisin-for-legevaktpersonell/

  Kursgodkjenning:
  - Lege: Godkjent av Legeforeningen som 7 timers tellende kurs til spesialitet i allmennmedisin (videre- og etterutdanning)
  - Sykepleier: Godkjent av Norsk sykepleierforbund som meriterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med 7 timer
  - Helsesekretær: Godkjent av Helsesekretærforbundet som 7 timers tellende kurs til klinisk fagstige for autoriserte helsesekretærer

  For de som trenger kursbevis på e-læringskurs må man betale 250 kr når man logger seg inn. De øvrige kan ta gratisversjonen.

  Praktisk kurs:
  Kurset går over to dager og har i hovedsak fokus på praktisk trening og samhandling. Varighet: 15 timer over to kursdager.

  Kursgodkjenning:
  - Lege:
  Godkjent av Legeforeningen som 15 timers tellende emnekurs til spesialitet i allmennmedisin (videre- og etterutdanning)
  Sykepleier: Godkjent av Norsk sykepleierforbund som meriterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med 15 timer.
  - Helsesekretær: Godkjent av Helsesekretærforbundet som 15 timers tellende kurs til klinisk fagstige for autoriserte helsesekretærer.

  Pris pr kursdeltaker: 5000 kr (inkl lunsj)

  Kursdatoer:
  - 30-31 mars – Målselv (kommunehuset)
  - 3-4 april – Bardu (Barduhallen)
  - 24-25 april – Bardu (Barduhallen)
  - 8-9 mai (kurs for legevakta i Tromsø)
  - 11-12 mai – Bardu (Barduhallen)                
  - 1-2 juni – (kurs for legevakta i Tromsø)
  - 4-5 september - Bardu

  Påmeldingslink: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdajesfPQhY55R7D5ye085C7kXsmUBFUhOFPfykJaTW7bWjWg/viewform?c=0&w=1

  Velkommen til Bardu og akuttkurs. Spørsmål til kurs / ønsker om kurs kan rettes til :
  Hege.hammer.bech@bardu.kommune.no

  Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut