Ester og Jon

 

 

 

 

 

 

 

Kulturprisutdelinga vil foregå under Høstkonserten i Setertun lørdag 23 oktober kl. 1600. Ordfører Oddvar Bjørnsen vil overrekke kulturprisen.

Umiddelbart etterpå vil det være et eget arrangement på Vekved for inviterte gjester.

 

 

 

De er kulturbærere av tradisjoner innen mange forskjellige håndverk.  I deres tilfeller må det kalles kunsthåndverk, og de er anerkjent i alle disse miljøene, og deltar stadig på utstillinger.  Deres produkter har vært benyttet av kommunen flere ganger som gaver til "prominente" personer som gjester bygda, herunder også dronning Sonja.  De er viden kjent, og vi har ved flere anledning fått spørsmål ved besøk rundt om i landet, om ikke det er fra Bardu, Ester og Jon Sneve er.  Begge to har i mange år utført kunsthåndverk av ypperste klasse, blant annet gjelder dette treskjæring og sveiping.

Så de er ypperlige ambassadører for Bardu og bidrar til Bardus gode renommé innen disse feltene. Det må også nevnes at ved salg av deres produkter, så beregner de kun arbeidskostnader m. m. til eget bruk, det overskytende blir sendt til Kreftforeningen.

 

Ester Sneve er kunstneren bak treforma som ble brukt til å lage Bardu kommunes eget jønnbrødjern.  Hun laget mønsteret utfra å studere gamle håndsmidde jern i bygda. Å lage mønster i tre til jønnbørdjern er kunst av høyeste klasse.

 

 

 

Ester Sneve nå har fått kunstnerlønn fra staten fra 2009. Kunstnerstipendet/kunstnerlønn er ei påskjønning for mangeårig og verdigfull innsats.

                                                                                                                                          

De deltar også i registreringsarbeidet på Wiigen Gaard, og uten deres kunnskap om forskjellige arbeidsredskaper og deres virkeområder, så har vi ikke hatt mye å notere ned om svært mange gjenstander.  De er særdeles gode informanter om alt dette, og slik blir de også kulturbærere på andre områder enn deres eget håndverk.  De stiller også opp som vertskap på Wiigen Gaard ved forskjellige anledninger, og de utviser en aktivitet innenfor disse felt som ligger langt over hva man kan forvente av såpass godt voksne personer.

 

De er aktive innen Bardu Historielag og bidrar på svært mange felt, herunder også slike "enkle" ting som å steke stabler med jønnbrød til forskjellige arrangement. Jon Sneve er modellbygger og han var delaktig under oppføringen av saga på Viken og de øvrige Vikbekkinstallasjoner. Jon Sneve har også vært en viktig bidragsyter ved forskjellige arrangement i Vikbekken, og å smi forskjellige deler som må byttes ut eller benyttes til de forskjellige delene av bekkeinnstallasjonene.  Derav sagt at han også er en god smed, og det er også et håndverk som ikke så mange idag behersker, - dette viderefører han og han deler gjerne av sine kunnskaper.

 

 

 

 

De andre foreslåtte kandidater var:

Jarle Walter Heimdal, NMK Bardu, Torun Inger Foshaug, Kjell Hovde, Bardu Kirkeforening, Gro Bjerregaard, Gerd Kristiansen, Grigory Solomatov,

 

 

TIDLIGERE PRISVINNERE:

Kulturprisen ble delt ut første gang i 1991 og har vært delt ut hvert år til og med 1997. Neste tildeling var i 2000.  Kulturprisen vil heretter bli delt ut hvert år.

 

Gudleiv Øverås (1991), Bodil Nyhus (1992), Roald Utgård (1993), Eivind Steien (1994), Per Årnes (1995), UL Freidig (1996), Inger Livelten (1997), Bardu Musikkforening (2000), Fred Børre Lundberg (2001), Halvor Eggen (2002), Ernst Hansen (2003), Bodil og Ola Haugli (2004), Tove og Rolf Hansen (2005), Inger Heimdal (2006), Bardu IL (2007), Per Midttun (2008) og Anders Hoffmann (2009).

 

 

Ester lager også kokser av tre med flotte utskjæringer, som det ikke finnes maken til. Koksene er gitt i gave til statsråder, og til vår egen Dronning Sonja.