GAMLE GJENSTANDER - mest for barn. Av Inger Heimdal, Bardu kommune, avd.kultur

Klikk direkte til kulturminneløypa her:http://loype.kulturminneaaret2009.no/kulturminneloyper/gamle-gjenstander-mest-for-barn 

Se også: www.kulturminneaaret2009.no

 

Bilde  1

 

 

 

Vertikal  1815

 

Vet du at det er kulturminneår i 2009? I den forbindelse har vi laget noen oppgaver som du kan løse alene eller sammen med en venn.

 

Du vil finne 12 bilder av gamle gjenstander. De var vanlige før, og de finnes på noen steder ennå. Men de er ikke lenger i alminnelig bruk.

 

Kan du finne ut hva de heter? På denne oppgaven skal du kople sammen ett tall (gjenstand) med en bokstav (løsning). Det er selvfølgelig ikke slik at bilde 1 passer sammen med teksten på løsning A. Du må lese godt på løsningene, så finner du nok fram til svarene. Kanskje kan du spørre noen voksne, gjerne bestemor eller bestefar.

På s. 6 finner du et svarark. Der skal du skrive tall, bokstav og navn på gjenstanden. Når du har fylt ut svararket, kan du sende det på e-post til  anne.mari.berglund@bardu.kommune.no. I desember vil det bli trekt ut 3 premier. Kanskje blir du den heldige vinneren!

 

Du må ikke bo i Bardu for å løse denne rebusen / kulturminneløypa. Slike gjenstander finnes over hele landet!