image 006 Logo.png

 

    

Kulturminneåret ble åpnet i Trondheim 3. februar.

Sekretariat for Kulturminneåret 09 er Norges kulturvernforbund.

Kontaktperson i Troms fylkeskommune er Oddvar Svendsen.

 

Forrige kulturminneår var i 1997. Bardu sitt valgte kulturminne den gangen var Ungdomslagenes historie med utgitt bok i 2001.

 

Temaet for 09 skal være Dagliglivets kulturminner.  Det er valgt to innfallsvinkler:

1)      Kulturminner på vandring; hvor kommer de fra, og hvordan kom de til Norge.

2)      Dokumentasjon  av kulturminner

 

Sekretariatet har initiert en rekke prosjekter, hovedtyngden av aktivitetene vil foregå lokalt og regionalt.

 

Det vil bli samlet inn spennende historier om kulturminner over hele landet. De skal gjøres tilgjengelig i form av digitale fortellinger på nettet, Digitalt fortalt. Hver uke presenteres et nytt kulturminne på nettsida.

 

Vertikal 1815

 

PROSJEKTER

Kulturminneløyper er en landsomfattende storsatsing. De kan være nasjonale, regionale eller helt lokale, og de kan inkludere både fysiske og virtuelle løyper. De skal kartfestes og ha både klippekort og premiering. Kulturløypene presenteres gjennom tekst, lyd eller bilder på nettet.

 

Dagligliv handler om å samle inn digitale bilder av gjenstander som symboliserer norsk dagligliv etter krigen. Det vil bli organisert en kåring på nettet av de hundre kjæreste øyeblikk, gjenstander og tablåer fra våre nære omgivelser.

 

Ukens kulturminne presenterer 52 utvalgte kulturminner fra hele landet, en ny presentasjon hver fredag. De utvalgte kulturminnene skal bidra til å fortelle noe om hverdagslivet i ulike tidsperioder, også i vår egen tid. Kulturminnet presenteres med bilde, tekst, utklipp eller illustrasjon.

Presenterte kulturminner: Uke 1: Lokaltid og verdensstandard, uke 2: Museum på utstilling, uke 3: Lohengrin, uke 4: Lofotfisket, uke 5: Piken på apotheket.

 

Månedens artikkel er en artikkelserie som vil problematisere spørsmål knyttet til vern, bruk og formidling av kulturminner. Artiklene skal være aktuelle, spennende og engasjerende, og de skal overraske. De vil publiseres på nettstedet kulturnett.no.

 

Skoleprosjektet Kulturminner på reise henvender seg til 8. klasse i samarbeid med et nærliggende museum. Med veiledning fra museene, skal 8. klassingene utforske sin familiehistorie gjennom å ta bilde av og skrive om en gjenstand som har en spesiell betydning for mor, bestefar, tante eller onkel. Prosjektet fokuserer hvordan kulturminnene er en del av dagliglivet og hvordan gjenstandene vi omgir oss med er et resultat av impulser og ideer utenfra.

 

 

Se info på nettet, adressen er www.kulturminneaaret2009.no.

 

 

Vertikal 1815

 

 

 

 

REGIONALT

Troms fylkeskommune v/Oddvar Svendsen koordinerer tiltakene fra den enkelte kommune, og de er søknadsinstans for tilskuddsmidler. Informasjon om prosjekter i fylket finnes på internettadressen http://troms.kulturnett.no. Det gjelder både kulturminneåret og andre kulturarrangement rundt omkring i fylket.

 

 

Vertikal gronn 384.png

 

 

LOKALT

Hos oss er det Bardu kulturkontor som er drivkraften i samarbeid med lag, foreninger og enkeltpersoner.

 

 

KULTURMINNELØYPER

Bardu kulturkontoret har bestemt seg for å utarbeide Kulturminneløyper, så mange som vi klarer før sommerferien. Inger Heimdal arbeider med Kulturminneåret noen timer hver mandag. Men det er selvfølgelig begrenset hvor mye man klarer å få gjort i løpet av noen uker utover våren. Den store lokale markeringa vil det bli først når lag, foreninger og enkeltpersoner engasjerer seg! Ta kontakt!

Vi ser det slik at det vi ikke klarer dette året, fortsetter vi med til neste år. Etter noen år vil det ligge mange løyper med viktig kultur-info om Bardu på nettet. Ei kulturminneløype kan være fysisk, eller den kan være nettbasert.

 

Så langt arbeides det med 3 løyper:

 

1. Kirkehus og kirkegårder i Bardu.

Dette er ei fysisk løype, du må besøke alle stedene. Informasjon om hvert enkelt sted finner du på nettet, eller du får den på Service-kontoret på kommunehuset. Du får med deg et svarkort. På hvert kirkehus finner du et kort med en bokstavkode eller ei klippetang. Du finner og 2-3 spørsmål du må svare på.

 

2. Gjenstander som ikke lenger er vanlige.

Dette er ei nettbasert løype beregnet for barn, men det kan jo være morsomt også for voksne. Du får bilde av 10 gjenstander (1-10). Ved siden av står det 10 svar (a-j). Til hvert av bildene skal du kople det riktige svaret. Dere kan hjelpe hverandre, eller dere kan spørre noen voksne hjemme, aller helst bestemor eller bestefar. Riktige besvarelser sendes digitalt til Bardu kulturkontor.

 

3. 10 gamle våningshus i Bardu – hvor står de?

Også dette er en nettbasert løype for barn.

Et våningshus er den bygningen på gården som folk bodde i. Du får se bilde av 10 våningshus, og også her får du 10 svar. Disse skal koples på samme måten som forrige løype. Men i tillegg må du besøke ett av stedene. Der må du få noen til å ta bilde av våningshuset med deg sjøl foran. Riktig svar + bilde sendes digitalt til Bardu kulturkontor.

 

Løypene er ennå ikke klare, følg med på Bardu kommunes hjemmeside!

 

DAGLIGLIV

Ett av prosjektene kan alle delta i – Dagligliv. Finn fram en gjenstand som du har et forhold til, og som det kanskje knytter seg ei historie eller noen minner til. Ta digitalt bilde av gjenstanden og skriv litt om den. Hvis du trenger hjelp, tar du kontakt med Bardu kulturkontor eller Bardu Historielag, så hjelper vi deg. Vi kan ta bilde, vi kan skrive, og vi kan legge det inn på nettet. Det som er viktig, er at du finner fram gjenstanden og forteller om den!

 

 

Vertikal 248

LOKALE AKTIVITETER I KULTURMINNEÅRET

Foreløpig er følgende aktiviteter lagt inn i kulturminneåret, gi tilbakemelding hvis dere kjenner til andre kultur-arrangement:

 • 22. mars: Allsang på Barduheimen – sanger med støv på
 • Markering av Hamsun-jubileum i uke 17
  • 22. april: ”På gjengrodde stier” med Henry Høgmo og ensemble Oscar. På Viken Senter. Forestilling kl. 1200 og kl. 1800.
  • 23. april: Åpning av den internasjonale bokdag på Biblioteket. Tilstede Nils Magne Knutsen.
  • 23. april kl. 1200: Skolekino for elever Bardu ungdomsskole. ”Telegrafisten”  basert på Knut Hamsuns Sværmere.
  • 23.-26. april kunstutstilling på Vekved.
 • 10. mai: Allsang på Barduheimen
 • 28. mai: Ekskursjon med Bardu Historielag til Sørdalen
 • 14. juni: Allsang på Barduheimen
 • 18. juni: Ekskursjon med Bardu Historielag. Vi ”går” ei av kulturminneløypene.
 • 27. juni: Tjæremile ved Tjurrutjeldbakken. Arr. UL Freidig
 • Vandreteater i Vikbekken (usikkert)

 Les om kulturminneåret i Troms, her  

 

http://www.tromsfylke.no/default.aspx?subcat=26&art=4674

 

 Les om Hamsun-jubileet her,

http://www.nb.no/hamsun_arr/arr.php?id=267