Bardu kommune
 • Visning:
 • testbilde
  testbilde 2

  Minner om søknadsfrist 1. april

  Kulturmidler 2017 til egne lagshus og anlegg

  Sørdalen grendehus

  Lag, foreninger hjemmehørende i Bardu kan i 2017 søke om kulturmidler til drift av egne lagshus og anlegg.

  Det skal søkes elektronisk og skjema og kriterier finner dere på Bardu kommune sin hjemmeside under skjemaer: http://www.bardu.kommune.no/skjemaer.18174.no.html

  Fagleder kultur gir råd og veiledning for utfylling av søknaden.

  Elektronisk søknadsskjema: https://goo.gl/forms/TLbPmwuUXvvboh5Q2

  Det kreves følgende vedlegg til søknaden: Godkjent årsmelding og regnskap fra 2016, plan og budsjett for 2017 og utskrift av årsmøteprotokoll.

   

  Søknadsfrist: 1. april 2017.

  Ufullstendige søknader og for seint innkomne søknader vil ikke bli behandlet.

  Vi minner også om at lag og foreninger må sende inn eventuelle endringer av tillitsvalgte med adresse, telefon og e-post slik at vi til enhver tid har oppdatert informasjon. Opplysningene kan sendes til ole.kroken@bardu.kommune.no

   

   

  Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut