Det søkes på eget skjema. Søknadsskjema og kriterier fås ved henvendelse til Bardu kommune, tlf. 77 18 52 00. Søknadsskjema og kriterier finnes også på www.bardu.kommune.no
Enhet kultur og folkehelse gir råd og veiledning for utfylling av søknaden.

Det kreves følgende vedlegg til søknaden: 
Godkjent årsmelding og regnskap fra 2012, aktivitetsplan og budsjett for 2013 og utskrift av årsmøteprotokoll.
Når enkeltpersoner er søker er minimumskravet at plan og budsjett for kommende år vedlegges.

Søknadsfrist: 1. april 2013.
Ufullstendige søknader og for seint innkomne søknader vil ikke bli behandlet.