Brannvesenet skal verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot skader forårsaket av  brann, eksplosjoner og farlige stoffer. Tjenesteområdet dekker beredskap og tiltak som  forebygger brann. 

Bardu kommune har inngått samarbeidsavtale om det forebyggende arbeidet med kommunene Salangen og Lavangen. Formålet er å styrke brannvernet samt å skape et bredere brannteknisk miljø. I avtalen inngår felles brannsjef, overordnet vakt og feiervesenet. 

                        Setermoen brannstasjon.jpg

Kontaktdetaljer:                                                                                                     

Besøksadresse:

Infanteriveien 11

9360 Bardu

Email: brannstasjonen@bardu.kommune.no

Telefon: 77193387 

Nødnummer:

a_110112113.gif