Trafikksikkerhetsutvalget i Troms har også i år satt av midler til krattrydding langs vegene i Troms. Flere kommuner kunne dokumentere god effekt av fjorårets krattrydding, og utvalget inviterer kommunene også i år til å søke midler til krattrydding med sikte på å bedre trafikksikkerheten.

Kommunen har fått  henvendelsen pr. e-post.med håp om et snarlig svar, slik at ryddingen kan gjennomføres nå i sommer. Derfor setter vi en frist for innspill til kommunen 03.06.2010.