Nederfor er et kartleggingsskjema beregnet på alle fast ansatte.  Dette skjemaet skal fylles ut og sendes tjenestevei innen utgangen av mars måned 2009.

Hver enkelt avdelingsleder skal sende utfylt skjema til lønn- og personalsjef v/arbeidsgruppa innen utgangen av april 2009.  Dette skjemaet er også nedenfor, men dette er det kun er avdelingslederne som skal fylle ut.