Plan-teknisk utvalg gjorde i møte den 20.04.2017 følgende vedtak i sak 9/17.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§11-5 og 11-14, legges forslag til kommuneplanens arealdel for Bardu kommune ut på høring og offentlig ettersyn

Veiledning plankart på nett. Link til elektronisk plankart: https://kommunekart.com

For å kunne veksle enkelt mellom Planbestemmelser og kart, kan det være en fordel å laste ned dokumentet.