Setermoen vannverk
Setermoen vannverk er hovedvannverket i Bardu kommune. Vannverket forsyner hoveddelen av kommunens innbyggere og forsvaret. Kjølhaug fungerer som et reserveanlegg for hovedvannverket og kan tas i bruk ved nødvendighet.

Nedre Bardu vannverk
Nedre Bardu vannverk befinner seg på Finnkroken, her pumpes grunnvannet opp og brukes som vannforsyning. Dette vannverket dekker området mellom Finnkroken og grensen til Målselv kommune.

Øvre Bardu vannverk
Vannet i Øvre Bardu vannverk har Lappskarelva som kilde, men i perioder brukes grunnvann fra Kjølhaug.

Solbu vannverk
Solbu vannverk har Sæterbekken som kilde og er henholdsvis lite.

Fredly vannverk
Fredly vannverk har Brennhaugsbekken som kilde og er henholdsvis lite.