drommestipend_logo_560x60.jpg
Drømmestipendet består av 100 stipendier à 10 000 kroner - til sammen én million kroner. Stipendordningen er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendutdelingen ønsker vi å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge. Vårt håp er at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer.

100 nye kulturutøvere skal i juni få til sammen én million kroner i form av Drømmestipendet 2014. Nå er jakten på gode Drømmestipendkandidater i Bardu kommune i gang!

Også i år deles det ut 100 stipender à 10 000 kroner, til sammen én million kroner. Det er rektor i Bardu Kulturskole som er ansvarlig for å nominere en eller flere kandidater til Drømmestipendet. Kandidatene må være født i 1994 eller seinere.

Alle norske kommuner kan levere nominasjoner i kategoriene dans, musikk, skapende skriving, teater, visuell kunst og annet. Alle som ønsker å bli vurdert som Drømmestipendkandidater oppfordres til å ta kontakt med rektor i kulturskolen, Gro Bjerregaard, så fort som mulig for å få mer informasjon.

Epost: gro.bjerregaard@bardu.kommune.no, telefon: 92 23 00 23. Søknadsfrist: 20. februar 2014.

Aldri vært gjevere
Aldri har det vært gjevere å motta et Drømmestipend! Drømmestipendutdelere Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd forventer at det i år vil bli over et halvt tusen nominasjoner. Og det vil bli gjort mer stas på de nominerte enn noen gang før.

- Hundre utøvere får årlig tildelt velfortjente Drømmestipend. Men også blant de andre nominerte er det enormt mange dyktige og glødende kulturutøvere med fine drømmer for sitt kulturuttrykk. Også disse fortjener anerkjennelse og synliggjøring for sin utøvelse. Det gjør vi gjennom økt fokus på regionale forestillinger av typen hellip; og de nominerte er&hellip der de nominerte får vise fram hva de kan i forkant av utdelingen, sier prosjektleder Åste Selnæs Domaas.

Ellevte gang
Dette er ellevte gang Drømmestipendet blir utdelt i regi av Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Etter omleggingen i 2011, som innebar at hver kommune kan nominere inntil seks kandidater i seks ulike kategorier, økte naturlig nok antallet nominasjoner. Men enda mer gledelig; 290 kommuner fremmet kandidater i fjor, en ny hyggelig rekord det også

Stipendmottakerne er barn og ungdom inntil 20 år som utøver ulike kulturelle uttrykk. Målet med både nominasjonen og stipendet er at mottakerne skal få motivasjon til å utvikle seg videre og mulighet til å få oppfylt noen av sine kulturdrømmer.