Bardu kommune
 • Visning:
 • testbilde
  testbilde 2

  Fiskekort

  For å fiske i Barduelva og på all privat grunn må man ha et grunneierkort (det er slutt med fisketrygdavgiften). Det er ett felles grunneierkort for fiske på all privat grunn i Bardu. Dette kortet kan kjøpes på bl.a. Narvesen på Setermoen. Prisen er kr 50 pr døgn og kr 300 for sesongen. Skal man fiske på statens grunn (f.eks. Altevann) må man betale avgift til Statskog (dette gjøres på bl.a. Posten eller på sporten på Domus).

  2016-06-24

  Nye fiskeregler i Altevassområdet

  Har du tenkt å fiske i Altevatn, Leinavatn eller Oustoelva? Les dette først

  Fylkesmannen i Troms har vedtatt ny forskrift som regulerer fiske i Altevatn, Oustoelva og Leinavatn i Bardu kommune. De nye bestemmelsene omfatter blant annet begrensninger i garnfiske, redskapsrestriksjoner og gjenutsettingsplikt. Det åpnes ikke for fiske i Oustuelva.

  Se denne linken:

  http://www.fylkesmannen.no/Troms/Miljo-og-klima/Fiskeforvaltning/Skal-du-fiske-i-Altevatn-Leinavatn-eller-Ousto-Les-dette-forst/

   

  Reglene trer i kraft omgående.

  2015-06-05

  Kart over Bardu og Setermoen
  isfiskeløypa på Altevann

  Kartene er i pdf-format og relativt store. Det tar derfor noe tid å laste disse ned (avhengig av hvilken oppkobling du har mot internett). For å lese pdf-format må du ha Acrobat Reader installert på maskinen.

  Regler for fiske på statens grunn finner du her.

  2013-01-30