Bardu kommune
testbilde
testbilde 2

Fiskekort

For å fiske i Barduelva og på all privat grunn må man ha et grunneierkort (det er slutt med fisketrygdavgiften). Det er ett felles grunneierkort for fiske på all privat grunn i Bardu. Dette kortet kan kjøpes på bl.a. Narvesen på Setermoen. Prisen er kr 50 pr døgn, kr 80 for tre døgn, kr 120 for ei uke og kr 250 for sesongen.
Skal man fiske på statens grunn (f.eks. Altevann) må man betale avgift til Statskog (dette gjøres på bl.a. Posten eller på sporten på Domus).
2004-05-12

Kart over Bardu og Setermoen
isfiskeløypa på Altevann

Kartene er i pdf-format og relativt store. Det tar derfor noe tid å laste disse ned (avhengig av hvilken oppkobling du har mot internett). For å lese pdf-format må du ha Acrobat Reader installert på maskinen.

Regler for fiske på statens grunn finner du her.

2013-01-30