Bakgrunn
Næringsaktører og næringsforeningen BUSA  har nylig henvendt seg skriftlig til Bardu Kommune vedrørende behov for oppgradering og videreutvikling av Kirkemoskogen Industriområde. Fra før har vi også registrert en tidligere sak om behov for oppgraderinger fra Bardu Høyre. 

Invitasjon til møte
Bardu Kommune inviterer derfor til et møte for å orientere og drøfte mulighetene for igangsetting av en utviklingsprosess vedrørende Kirkemoskogen industriområde på Setermoen i Bardu.

Møtet finner sted tirsdag 23. august kl 1800 i lokalene til Klimaservice AS i Industriveien 5 på Setermoen.

Agenda for møtet:
- Innledning fra BUSA v/Arild Nordahl
- Orientering reguleringsplanarbeidet for området "Framtidstunet" v/Per Åke Heimdal
- Orientering om Hovedplan vann/avløp v/Sindre Dahle
- Mulig utviklingsprosjekt Industriområder v/Lennarth Kvernmo
- Drøfting av veien videre? Innspill fra møtedeltakerne

Spørsmål kan rettes til Lennarth Kvernmo tlf 90 03 66 66 eller
Oddvar Bjørnsen, tlf 91 33 45 86.

For å få forberede møtet på en god måte vil det være fint om alle gir tilbakemelding på deltakelse, og gjerne antallet deltakere fra hver bedrift. En slik tilbakemelding om deltakelse kan sendes på e-post til: postmottak@bardu.kommune.no. Husk å merke e-post med "Deltakelse møte om industriområdet, saksnr 16/887".

Mvh Bardu Kommune, enhet næring