I planleggings-prosessen er det viktig med dialog med rettighetshaverne, og det må tas hensyn til de bruksberettigede slik at konflikter unngås. Vi ønsker at folk skal ut på tur, oppleve flott natur, puste frisk luft og sitte igjen med en positiv opplevelse!

Ishavskysten friluftsråd og Midt-Troms friluftsråd har blitt utfordret til å ta tak i problemstillingene og tilbyr nå regionale kurs i merking av turstier. Kurset et utformet i samarbeid med Troms fylkeskommune og tar utgangspunkt i merkehåndboka utarbeidet av DNT og Friluftsrådenes Landsforbund.

Formål
Gi opplæring i planlegging og klassisk merkemetode

Målgruppe
Rettighetshavere (grunneierlag), frivillige lag og foreninger (turlag, bygdelag, idrettslag etc), kommunene ved friluftslivsansvarlige, FYSAK-koordinatorer og løypepersonell, reiselivsaktører. Alle som har ansvar for en form for tilrettelegging med turstier- og løyper.

Program
- Innledning – bakgrunn og formål med kurset v/Sissel K Grongstad i Midt-Troms friluftsråd
- Planlegging av turruter
    o Grov- og detaljplanlegging, erfaringer fra felt v/Jarle Nilsen i Troms Turlag
    o Avtaler og litt jus v/Audun Sivertsen Tranøy kommune
- Kaffepause
- Gode eksempler v/Midt-Troms friluftsråd
    o Profil og materialvalg, kanalisering, markedsføring
- Erfaringer fra en ”tursti-kommune” v/Åshild Storevik i Bardu kommune
- Finansieringsmuligheter v/Midt-Troms friluftsråd
- Åpen post


 
Tid og sted
Tid: Torsdag 11. juni kl. 1800 - 2130
Sted: Kommunehuset i Vangsvik (Tranøy kommune) 

Påmelding
Innen 5. juni pr e-post til mtf@bardu.kommune.no. Ved stor påmelding gjelder førstemann
til mølla...  Kurset er gratis og det vil bli enkel servering.


For ytterligere informasjon ta kontakt med Sissel i friluftsrådet på tlf 92 80 81 26 eller e-post mtf@bardu.kommune.no.