Det blir muligheter for både dagstur og/eller overnatting på hytte. Hytta leies av Bardu JFF og ligger like ved bilvei ved P-plassen på Altevatn.

Vi har søkt om tilskudd til fra Troms fylkeskommune/FYSAK millionen til gjennomføring av turen. Tilskuddet skal dekke transport, leie av snøscootere, leie av hytte og felles mat. Det er også søkt om dekking av personalkostnader i forbindelse med overnatting.

Egenandel
Dagstur  kr 150,-
Overnatting kr 250,-

Egenandelen innbetales til Sissel i friluftsrådet ved oppmøte. Påmelding til: Åshild Storevik, mobil 90 88 67 05 eller på epost: aashild.storevik@bardu.kommune.no. Frist for påmelding: mandag 6. april 2009.