I den anledning inviteres aktuelle søkere; kommuner/skoler, idrettslag og idrettsråd/org.ledd i NIF, Norges Jeger- og Fiskerforbund (JFF), Den Norske Turistforening (DNT), Norges Bilsportforbund (NBF), Det Frivillige Skyttervesen (DFS), velforeninger, as, stiftelser eller andre sammenslutninger – til informasjonsmøter om de generelle bestemmelser om spillemidlene på følgende steder i uke 34 og 35/09:

Mandag 17.august kl.17.30-21.00 Thon Hotell i Harstad, møterom Vågsfjord
Tirsdag 18.august kl.17.30-21.00 Gratangen kommunehus, Årstein, kommunestyresalen
Onsdag 19.august kl.17.30-21.00 Lenvik Rådhus, Finnsnes, kommunestyresalen
Mandag 24.august kl.17.30-21.00 Reisafjord Hotel, Sørkjosen, Nordreisa
Tirsdag 25.august kl.17.30-21.00 Skibotnsenteret (LHL), Skibotn, Storfjord
Onsdag 26.august kl.17.30-21.00 Bardufosstun kurs- og treningssenter, Målselv
Torsdag 27.august kl.17.30-21.00 Balsfjord Rådhus, Storsteinnes, kommunestyresalen
Mandag 7.sept. kl.17.30-21.00 Dyrøy kommune, Brøstadbotn, kommunehuset
Onsdag 9.sept. kl.17.30-21.00 Fylkeshuset Tromsø, fylkestingsalen i 2.etg.

Det vil bli vurdert et møte til i Tromsø-området, men dette blir da i uke 38. Enkel servering på alle møtene – kaffe/te og frukt. Møt på det stedet som passer best. Påmelding gjøres pr. e-post til: johnni9@online.no  eller johnni.handstad@tromsfylke.no – senest 4 dager før ønsket møtested. Treffes på arbeidstelefon +47 777 88227 – eller mobil +47 995 77390.
Se også: www.tromsfylke.no

Troms fylkeskommune har et godt samarbeid med Troms Idrettskrets, og i denne anledning vil også de være tilstede på alle møter for å fortelle om aktuelle tema og saker som de er spesielt opptatt av og som berører idretten i Troms. Kontakt gjerne idrettskretsen på telefon 913 96012 for nærmere informasjon. Se også: www.idrett.no/troms.