Målgruppen for møtene er:
kommuner/skoler og andre offentlige og private institusjoner, idrettslag og idrettsråd, organisasjonsledd i NIF, Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), Den Norske Turistforening (DNT), Norges Bilsportforbund (BF), Det Frivillige Skyttervesen (DNF), velforeninger, friluftslivsorganisasjoner, aksjeselskap, stiftelser eller andre sammenslutninger.

Tid og sted for møtene:
Møte 1: Mandag 10.september kl.18.00-21.00 Reisafjord Hotell, Sørkjosen, Nordreisa
Møte 2: Tirsdag 11.september kl.18.00-21.00 Lyngskroa (Welcome Inn), Storfjord
Møte 3: Onsdag 12.september kl.18.00-21.00 Stangneshallen, kafeteria, Harstad
Møte 4: Torsdag 13.september kl.18.00-21.00 Senjastua, Silsand, Lenvik 
Møte 5: Mandag 17.september kl.18.00-21.00 Rådhuset, Kommunestyresalen, Tromsø
Møte 6: Tirsdag 18.september kl.18.00-21.00 Barduhallen, møterommet, Bardu

På møtene vil vi også informere om spillemidler til friluftslivsanlegg, kulturbygg, livssynsnøytrale seremonirom (ny prøveordning), samt gi utfyllende informasjon om FYSAK-ordningen for 2013.
Vi oppfordrer samtidig kommunene, frivillige lag og foreninger innen idrett og andre organisasjoner om å bekjentgjøre denne invitasjonen ovenfor aktuelle søkere, samt oppfordre disse til å legge ut invitasjonen på sine hjemmesider.

Troms idrettskrets er også med
Troms fylkeskommune har et godt samarbeid med Troms idrettskrets, og i den anledning vil også de være tilstede på alle møtene for å informere om aktuelle tema, saker og støtteordninger som de er opptatt av. Kretsen kan kontaktes ved: troms@idrettsforbundet.no - mobil 913 96012 - for nærmere informasjon.

Enkel servering på møtene.

All påmelding skjer til: johnni9@online.no – senest 2 dager før hvert møte.  Nærmere opplysninger på
telefon: 777  88227 (arbeid) eller mobil 995 77390. Oppgi møtenummer ved påmelding.


Vi ønsker alle sammen vel møtt!