Dette er et tilbud for ungdom som ønsker faglige utfordringer. For bedrifter og organisasjoner som rekrutterer utlendinger med familie, vil også tilbudet være interessant.

Undervisningen foregår på engelsk, og det er færre fag og større faglig fordypning enn på studiespesialisering. Elevene velger seks fag innafor områdene språk, samfunnsfag, realfag og matematikk, og i tillegg velger elevene hvilke fag de skal fordype seg i – fremmedspråk, samfunnsfag eller realfag. Dersom en fordyper seg i realfag, vil elevene imøtekomme inntakskravene til bl.a. medisinstudiet, odontologi, veterinær og ingeniørstudier.

Det er et arbeidskrevende tilbud, og en flott utfordring for engasjerte ungdommer. Søkere må ha gjennomført VG1 Studiespesialisering eller tilsvarende, og bør helst arbeide lett med engelsk.

IB-linja har i tillegg tre kjernefag som vektlegger lokalt engasjement, flerkulturell forståelse og respekt. Elevene må gjennomføre et samfunnsnyttig prosjekt (Creativity, Action, Service), de har kunnskapsteori (Theory of Knowlegde) for å utvikle kritisk tenkning og de må skrive en selvstendig forskingsoppgave innafor et av fagene (Extended Essay).

International Baccalaureate er en ideell global organisasjon, med det samme undervisningstilbudet i over 3000 skoler i 139 land over hele verden. I Norge har vi 27 autoriserte IB-skoler. Finnfjordbotn er den eneste autoriserte IB World School i Nord-Norge, og den nordligste i verden.

Læreplanene er internasjonale, og eksamen avlegges i alle fagene samtidig i hele verden. Programmet er basert på det beste fra mange nasjonale systemer, og med eksamen fra IB kan studentene velge blant de beste universitetene globalt.

IB-linja på Finnfjordbotn vgs har fokus på nordområdene og samarbeider med gymnasium 9 i Murmansk. Vi har elever derifra, og IB-elevene drar på studietur til Murmansk. Russisk er et av fremmedspråkene på IB-linja.

Finnfjordbotn startet tilbudet høsten 2007, og et par av de første studentene dro direkte til Kina som engelsklærere. I 2010 ble en elev nummer 3 i konkurransen ”Unge forskere” og en annen representerte Norge i Matematikk-olympiaden i Kasakhstan.

Kontakt skolen for mer informasjon. Vi har plass og internat til flere elever.
www.finnfjordbotn.vgs.no  
IB-koordinator: Vivian Jakobsen, www.ibo.org,  vivian.jakobsen@tromsfylke.no