Basseng

 

Ønsker du/dere å melde fra om behov, bruk vårt spørreskjema og returner det til 

Bardu kommune
postboks 401
9365 Bardu

Svar så tidlig som mulig, og innen 28. mai. Svarene som gis vil danne grunnlag for hvorvidt Bardus befolkning skal få varmtvannsbasseng. Alle typer innspill er viktige.