Ved innmelding skal det gis opplysning om:
- elevens navn
- fødsel-/personnummer
- foreldres/foresattes navn
- adresse og telefonnummer
Innmeldingsfrist er 15. februar.

Påmelding til SFO (skolefritidsordningene) ved barneskolene må skje innen 15. mars. Påmeldingsskjema blir sendt ut eller kan fås ved henvendelse til Bardu kommune eller på kommunens hjemmeside.