Åpningstidene på ekspedisjonen er nå:
Mandag, onsdag og torsdag: 0800 - 1545 (sommertid 1500)
Tirsdager og fredager er ekspedisjonen stengt

Åpningstider på lønn og personal:
Telefontid og besøkstid er mellom kl 1230 og 1500 alle dager. Henvendelser  til lønn og personalsjef og personalkonsulent kan fortsatt gjøres alle dager, hele dagen.

Fra sommeren legges Barduposten ned, siste utgave vil være juniutgaven. Kommunal informasjon vil heretter bli å finne på kommunens hjemmeside.

Alt av salg fra ekspedisjonen for eksterne er nå opphørt. Kontantkassen legges ned, men bankterminalen vil fortsatt være i drift. Det betyr at betaling av kommunale fakturaer må skje via kortterminal. Skatteinnbetaling skal fortsatt kunne skje kontant innenfor åpningstidene i ekspedisjonen.
Hjemmesiden utvikles kontinuerlig for bl a å gi større muligheter for søknader og informasjon om telefonnummer og mailadresser til ansatte.
Publikum må også i tiden som kommer regne med lengre behandlingstid på henvendelser og søknader enn man tidligere har vært vant med.