Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Indre Troms medisinske samhandlingssenter – ITMS

Sammen for gode helsetjenester

Prosjekteier Bardu kommune har engasjert Hospitalitet AS til å forberede og gjennomføre forprosjektet. Hospitalitet er blant Nordens ledende rådgivere og prosjektledere innen helsesektoren. De har bred helsefaglig bakgrunn med arkitekter, ingeniører, økonomer, sykepleiere og helsespesialister. Deres erfaring og kompetanse omfatter virksomhets- og organisasjonsutvikling og ledelse av alle faser i byggeprosjekter. Deres oppdrag favner fra første utredning og idéskisse, gjennom programmering og prosjektering til bygging, ferdigstillelse og bruk av bygget. De leder store sykehusprosjekter i hele Norden, og har rammeavtaler og oppdrag for alle de fire regionale helseforetakene i Norge. Personene som knyttes til prosjektet er Svein-Petter Raknes, Berit Haugan, Liv Tveito, Christina Østergaard, Yngve Jacobsen og Ole Faafeng.

Bardu kommune har også engasjert advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS (PWC) som skal yte juridisk bistand i utarbeidelsen av et nytt, helhetlig avtaleverk. PWC er en av de største advokatpraksiser i Norge med kontorer i flere byer, bl.a Tromsø. De har kompetanse innenfor forretningsjuridiske og offentligrettslige områder, og personell med erfaring både fra offentlig og privat virksomhet. Personene som knyttes til prosjektet holder til i Tromsø; Agnetha Åsheim, Tor Bjarne Dahl, Jørn Hergot og Kristin Wangsbro.

Kort informasjon om ITMS-prosjektet:

Forsvaret legger ned Troms militære sykehus, TMS. Avtalen mellom Forsvaret og UNN ble sagt opp 15. oktober 2012. Avtalen har en oppsigelsestid på 3 år, dvs at den utløper 15. oktober 2015.

Forsvaret, UNN, kommunene i interkommunal legevakt (Lavangen, Salangen, Målselv og Bardu), og Troms fylkeskommune leverer alle helsetjenester og tannhelsetjenester til befolkningen - militære og sivile, etter gjeldende lovverk. Tjenestene er forskjellige, men mye er også likt.

På ITMS vil tjenestene og helsepersonellet være samlet under samme tak. Der åpner det seg muligheter for en samhandling som brukerne av tjenestene har nytte av, og som vil gi en spennende arbeidsplass for helsepersonell.

Prosjekt ITMS jobber med å utvikle og etablere nye samhandlingsformer. Disse skal ta plass i et nytt bygg på Setermoen. Bygget planlegges ut fra tjenestene som skal leveres, og hvordan samarbeidet skal være.  Nå starter en oppdatering av konseptfasen, og går alt etter planen vil forprosjektet kunne starte i januar 2014. Dersom samarbeidspartnerne etter forprosjektfasen beslutter at ITMS skal bygges, vil det kunne settes i drift høsten 2016. Det er per i dag uvisst hva som vil skje med helsetilbudene som i dag ytes på TMS i fasen mellom nedleggelse av TMS og oppstart av ITMS.

Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet og Forsvarsdepartementet.

Prosjektet går nå inn i en aktiv periode. Dette krever innsats fra samarbeidspartnerne, og prosjekteier har stor tillit til at de bidrar i henhold til prosjektplan for å etablere konstruktive og fremtidsrettede helsetilbud i et samarbeid som skaper mest mulig synergi for samarbeidspartnerne.

 

ITMS- prosjektet:

Indre Troms medisinske samhandlingssenter - ITMS

organisering1.jpg

organisering2.jpg

Tips en venn Skriv ut