Partene er: Forsvaret, Helse Nord RHF, Troms fylkeskommune, de samarbeidende kommunene i interkommunal legevakt (Bardu, Målselv, Salangen og Lavangen), og Universitetet i Tromsø. Prosjektet eies av Bardu kommune.

Første del av prosjektet er finansiert av Troms fylkeskommune og Bardu kommune.

Hensikten med ITMS:
”Gjennom et samarbeid mellom Forsvaret, kommunene, Troms fylkeskommune og UNN sikre forutsigbare og nødvendige helsetjenester til forsvarets personell og befolkningen i Midt-Troms og deler av Sør-Troms-regionen. Tjenestene og organiseringen skal være fremtidsrettet, ha størst mulig grad av samhandling, og gjennomføres i tråd med intensjonene i samhandlingsreformen.”

Hensikt med ITMS-utredningen:
”Utrede et felles medisinsk samhandlingssenter med Bardu kommune som vertskap”

Prosjektet ledes av Frida Strøm, frida.strom@bardu.kommune.no