Høringsnotat og forslag til forskrift legges ut til høring