Fylkesmannen sender nå forslag til vern av Blåberget naturreservat i Bardu kommune på felles lokal og sentral høring, og legger det ut til offentlig ettersyn (jf. naturmangfoldloven § 43 og forvaltningslovens §§ 37 og 16). Høringsutkastet med alle dokumenter er også elektronisk tilgjengelig på Fylkesmannens hjemmeside (https://www.fylkesmannen.no/Troms/).