Det har siden 2004 vært ført forhandlinger mellom Norge og Sverige om en ny konvensjon, og 24. februar 2009 ble en forhandlingsløsning parafert av de to lands forhandlingsledere. Konvensjonen ble så undertegnet av landbruks- og matministeren og den svenske jordbruksministeren 7. oktober 2009.

Med undertegningen har de to land forpliktet seg til en videre oppfølging mot ratifikasjon og ikrafttredelse. Det neste formelle skritt er dermed ratifikasjon, noe som krever Stortingets samtykke.

I den forbindelse sendes saken på høring. Høringsfrist: 15.10.2010.

Alle dokumenter i saken finner du her.