Hjemmetjenesten består av:
Hjemmehjelpstjeneste 
Hjemmesykepleie

- som er organisert i tre soner, sone Øvre, sone Nedre og sone Sentrum
Hjemmehjelpere, omsorgsarbeidere, hjelpepleiere og sykepleiere jobber sammen i team for å løse de utfordringer vi står ovenfor.
Tjenesten er bemannet fra kl. 07.30 til 22.30 alle dager.
Tjenesten har også ambulerende natt-tjeneste som er stasjonert på Barduheimen sykehjem.

Hjemmetjenestens viktigste mål er:
Gi deg den service og trygghet du trenger for å kunne bo i ditt eget hjem så lenge det er mulig.

Hjelp ytes etter brukerens behov for pleie- og omsorgstjenester. Det kan være sykepleie, praktisk hjelp eller råd og veiledning i hjemmet, middagsombringing, trygghetsalarm.

Søknadsskjema  PDF document ODT document  sendes Pleie - og omsorgstjenesten,
Parkveien 24, 9360 Bardu

 

*For å laste ned søknadsskjema, trenger du
Adobe Acrobat Reader.